Cream chee­se-frosting

Den här gång­en bju­der Ti­na på fres­tan­de små mi­ni-cupca­kes med ljuv­ligt god cream chee­se-frosting. Färskost går ut­märkt att an­vän­da i bak­verk, ef­ter­rät­ter och des­ser­ter. Här är en en­kel frosting som lätt går att dub­ble­ra om du vill ha en stör­re mängd.

Vego - - OSTSKOLAN - RE­CEPT OCH FOTO: TI­NA MEJRI

Den­na frosting är allt du be­hö­ver och den görs en­dast på två in­gre­di­en­ser + smak­sätt­ning. Ing­en kom­mer att mär­ka att den är helt ve­gansk.

Här har Ti­na an­vänt sig av Oat­lys påMac­kan samt den vi­ta cho­kla­den från iC­hoc. Cho­kla­den går att kö­pa i de fles­ta livs­me­dels­bu­ti­ker och går även lätt att be­stäl­la på t ex Apo­tea.

Psst… an­vänd med för­del he­la kar­de­mum­makär­nor ef­tersom det ger så myc­ket mer smak.

MINICUPCAKES MED CREAM CHEE­SE-FROSTING ca 15 st

Des­sa cupca­kes hål­ler sig bra i rumstem­pe­ra­tur och gör sig per­fekt på ett buffé­bord, ka­las el­ler af­ter­noon tea. Sma­ken på frosting­en går ut­märkt att va­ri­e­ra ef­ter tyc­ke och smak.

Cupca­kes

1 ½ dl ve­te­mjöl

½ tsk bak­pul­ver

½ tsk bikar­bo­nat

1 krm salt

1 tsk kar­de­mum­makär­nor, mort­la­de (el­ler 1 ½ tsk mald kar­de­mum­ma)

½ dl ri­vet apel­sin­skal

35 ml raps­ol­ja, ca 2 msk

30 ml äp­pel­mos, 2 msk

¾ dl rå­r­ör­soc­ker el­ler strö­soc­ker

½ tsk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger

¾ dl mjölk, t ex hav­re-, man­del- el­ler so­jamjölk

Cream chee­se-frosting

80 g vit cho­klad, t ex mjölk­fri som iC­hoc White Va­nil­la

1 msk raps­ol­ja

150 g färskost, t ex Oat­ly påMac­kan

½ kap­syl apel­sin­bloms­vat­ten (går att er­sät­ta med ½ tsk ri­vet apel­sin­skal)

1 krm va­nilj­pul­ver

Cupca­kes

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der.

2. För­be­red en mi­ni-muf­fins­plåt med pap­pers­for­mar.

3. Sik­ta ner mjö­let i en bun­ke och blan­da se­dan ner bak­pul­ver, bikar­bo­nat, salt, kar­de­mum­ma och apel­sin­skal.

4. Blan­da ihop raps­ol­ja, äp­pel­mos, soc­ker, vi­nä­ger och mjölk i en skål.

5. Rör ner de blö­ta in­gre­di­en­ser­na i de tor­ra. Blan­da väl.

6. Fyll for­mar­na till ¾ med smet. Ett tips för att un­der­lät­ta är att fyl­la en sprit­spå­se med sme­ten och sprit­sa ner den i for­mar­na.

7. Gräd­da cupca­ke­sen i ca 15 mi­nu­ter. Känn ef­ter med en stic­ka, de ska va­ra tor­ra i mit­ten. Ta ut plå­ten ur ug­nen och låt di­na cupca­kes sval­na nå­got. Flyt­ta se­dan över dem på ett bak­gal­ler för att sval­na helt.

Cream chee­se-frosting

1. Hac­ka cho­kla­den och smält den över ett vat­ten­bad. Rör ner 1 msk av ol­jan.

2. Häll över cho­kla­den i en ren bun­ke och låt den sval­na nå­got. Rör runt då och då.

3. Vis­pa ner li­te färskost i ta­get med en bal­long­visp. Fort­sätt vis­pa tills du har en slät, fluf­fig och klump­fri frosting.

4. Rör ner apel­sin­bloms­vat­ten el­ler apel­sin­skal och va­nilj­pul­ver.

5. Sko­pa över all frosting i en sprit­spå­se med stjärn­tyll. Sprit­sa på cupca­ke­sen. De­ko­re­ra med val­fritt strös­sel el­ler blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.