SNÄLL I PÄLS

Vego - - MODE & SKÖNHET -

När det blir ky­li­ga­re ti­der är det här­ligt att vär­ma sig i en fluf­fig fusk­päls. Lin­dex är med i Fur Free Al­li­an­ce vil­ket in­ne­bär att de in­te säl­jer päls som kom­mer från djur. Ett bra och vik­tigt ställ­nings­ta­gan­de. Jag ser fram emot att fler ska föl­ja de­ras ex­em­pel. 799 kr på lin­dex.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.