-GENVÄG TILLGRONARE GRILL

Top­pa sma­kupp­le­vel­sen med nå­gon av vå­ra go­da och helt ve­gans­ka ny­he­ter Rostad lök mayo el­ler Sri­racha mayo. Fler gen­vä­gar till li­vets go­da på ryd­bergs.se

Vego - - TRENDSPANING - RE­CEPT OCH FOTO: MAT­TI­AS KRISTIANSSON

Många tror att jag som chefre­dak­tör på en mat­tid­ning skul­le fö­re­dra snob­big fin­mat fram­för en­kel var­dags­mat. Ing­et kan va­ra mer fel! De störs­ta tri­um­fer­na i kö­ket är de da­gar då man lyc­kas svänga ihop nå­got på kort tid, ut­an krång­li­ga in­gre­di­en­ser och till en li­ten peng. Ja, och som sma­kar gu­dom­ligt på sam­ma gång såklart! Här är min vec­ko­me­ny. ONE POT-PAS­TA MED INDISKA SMA­KER 4 por­tio­ner För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fri pas­ta

En kryd­dig och färg­stark pas­ta­rätt som kan va­rie­ras med de grön­sa­ker du har hem­ma. Så länge du in­te glöm­mer cur­ryn och jord­nöts­smö­ret! Och det smar­ta är att allt görs i en en­da gry­ta.

400 g tag­li­a­tel­le

1 gul lök, ski­vad 2 vit­löks­klyf­tor, ski­va­de 1 burk ko­kos­mjölk à 400 ml

8 dl vat­ten

½ dl jord­nöts­smör

½ msk cur­ry

1 mo­rot, ri­ven

1 li­ten zucchini (ca 150 g), ri­ven 1 burk kikär­ter à 400 g, ca 3 dl kok­ta ½ msk so­jas­ås

1 tsk salt svart­pep­par

1. Lägg ner pas­tan i en vid ka­strull.

2. Häll ner öv­ri­ga in­gre­di­en­ser. Ko­ka upp och låt sju­da i 9 mi­nu­ter el­ler tills pas­tan är al den­te och du har fått en tjock och krä­mig sås. Rör om då och då. Ser­ve­ra.

Jo­han­nes Käll­gren och Pa­trik Ols­son, grun­da­re av Enk­la Kas­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.