Cool ve­gan­mat med Gaz Oakley

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT: GAZ OAKLEY FOTO: SI­MON SMITH OCH ADAM LAYCOCK

Cool. Ja, för hur ska man an­nars be­skri­va Gaz, som inte ba­ra är ett smär­re fe­no­men med si­na 245 000 föl­ja­re på Instagram, ut­an som även lyc­kas få ve­gan­mat att se så svuls­tig, lyx­ig och syn­digt god ut? Hans suc­cé­bok Ve­gan 100 finns nu änt­li­gen ute på svens­ka. Ett mås­te för ma­täls­ka­ren.

Coolaste ve­ga­nen Gaz!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.