Veg B12

Vego - - HÄLSOPLOCK -

Veg B12 är en sug­tablett med vi­ta­min B12 i hög styr­ka av den ak­ti­va for­men me­tyl­ko­ba­la­min som upp­tas di­rekt i krop­pen. T ex bi­drar den till nor­mal bild­ning av rö­da blod­krop­par samt ner­voch im­mun­sy­ste­mets nor­ma­la funk­tion.

För bäs­ta upp­tag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.