Tre sa­ker jag gil­lar ex­tra just nu

Vego - - INNEHÅLL -

Det ve­gans­ka kö­ket Så är den här, min helt egen mat­bi­bel. 656 si­dor, 1 700 re­cept och allt du kan tän­ka dig att la­ga och äta i den växt­ba­se­ra­de värl­den. Läs mer på si­da 50.

Cho­kladdryck!

Jag har pre­cis upp­täckt Kung Mar­kat­tas cho­klad­pul­ver vil­ket stil­lar mitt be­hov av varm cho­klad som väcks till liv var­je vin­ter.

Kos­tar ca 48 kr.

Lönn­si­rapsnöt­ter

Det här är mitt be­ro­en­de he­la vin­tern. Det är kan­de­ra­de nöt­ter som är så enk­la att gö­ra. Du kan an­ting­en äta dem ba­ra som de är el­ler kryd­da upp dem med mald kar­de­mum­ma och ka­nel. Re­cept finns på ve­go­ma­ga­si­net.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.