Instagram­älsk­ling­ar

Vego - - VEGO SVARAR -

De­la di­na bäs­ta @Ve­go­ma­ga­si­net-bil­der, med hash­ta­gen #ilo­ve­ve­go så väl­jer vi ut någ­ra här till tid­ning­en i var­je num­mer. @fri­das­ve­go­bak

Om du äls­kar bak­verk så är det här ett kon­to för dig. Allt är ve­ganskt och näs­tan för fres­tan­de. Frida gör allt från snic­kerskladd­ka­ka till eg­na bal­le­rina­kex och vi vill äta allt, allt, allt! @el­li­nor.ba­kar

Ett an­nat kon­to med bak­verk som får oss att vil­ja by­ta ut al­la mål­ti­der mot fi­kamys. Klas­sis­ka god­sa­ker i ve­gansk tapp­ning. Själv har vi ögo­nen på pe­kan­nötspa­jen. Ah! @swe­dish­ve­gan

Ka­ro­li­na Te­gelaar är Sve­ri­ges ve­gan­bakdrott­ning och på hen­nes kon­to får vi föl­ja ar­be­tet med prov­bak­ning till hen­nes kom­man­de böc­ker, men hon de­lar även med sig av tips och re­cept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.