KOLL PÅ SYMBOLERNA!

Vego - - VEGO SVARAR -

Vi har märkt ut de re­cept som är glu­ten- re­spek­ti­ve nöt­fria med sym­bo­ler. Ibland gör även vi fel, så om du ska bju­da nå­gon som al­ler­gisk, dub­bel­kol­la en ex­tra gång själv.

Glu­ten­fri

Re­cep­ten med den här sym­bo­len är glu­ten­fria. Om in­te ger vi för­slag på hur du kan gö­ra det glu­ten­fritt.

Nöt­fri

Re­cep­ten med den här sym­bo­len är nöt­fria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.