Ur­ban De­li skär ner på kött

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

All kött­färs i Ur­ban De­lis po­pu­lä­ra fär­dig­la­ga­de la­sag­ne och bo­log­ne­se er­sätts nu med en balj­växt­färs som är gjord på svensk­od­la­de balj- och ol­je­väx­ter. Allt för att mins­ka fö­re­ta­gets klimatpåverkan. Hur­ra sä­ger vi och hop­pas att fler fö­re­tag gör li­ka­dant!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.