Jui­cy ve­gan bur­ger

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Det bör­ja­de med en suc­cé i som­mar på Ur­ban De­lis re­stau­rang­er. En helt ve­gansk blö­dan­de bur­ga­re som nu allt­så går att kö­pa i bu­tik, i sam­ar­be­te med Ga­rant. De be­står bland an­nat av svamp, lök, röd­be­ta, ve­te och ärt­pro­te­in vil­ket ger bur­ga­ren en tex­tur som är slå­en­de lik en kött­bur­ga­re. ”Blo­det” från bur­ga­ren be­står av röd­betssaft. Finns på Mat.se, Hem­köp, Wil­lys och Tem­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.