COLCANNON

Vego - - SÄSONG -

4 por­tio­ner som si­do­rätt

Colcannon är en tra­di­tio­nell ir­ländsk rätt som är ett po­ta­tis­mos med twist. Gott som till­be­hör till fär­di­ga el­ler hem­ma­gjor­da ve­go­bol­lar el­ler ve­go­korv.

1 kg mjö­lig po­ta­tis

4 dl fin­hac­kad pur­jo­lök 1 li­ter hac­kad vit­kål

75 g mjölk­fritt mar­ga­rin + mer till stek­ning ca 1 ½ dl mjölk, t ex osö­tad so­ja-, hav­re

el­ler man­del­mjölk salt, svart­pep­par

1. Ska­la och skär po­ta­ti­sen i bi­tar. Ko­ka i vat­ten tills den är helt mjuk och häll då av vatt­net.

2. Mo­sa po­ta­ti­sar­na med po­ta­tis­stöt. Till­sätt mar­ga­rin och mjölk och mo­sa sam­man till ett slätt mos. Sma­ka av med salt och pep­par.

3. Fräs pur­jo­lök och vit­kål i mar­ga­ri­net i 5-8 mi­nu­ter, det ska mjuk­na men in­te få färg. Vänd ner kål­bland­ning­en i mo­set.

4. Ser­ve­ra på ett upp­lägg­nings­fat med en li­ten ur­gröp­ning i mit­ten. Lägg på en klick mar­ga­rin och låt smäl­ta. Vrid slut­li­gen någ­ra varv med pep­par­kvar­nen över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.