JULIG RADIOKAKA

Vego - - JULENS SÖTASTE! -

12 bi­tar

Radiokaka är en rik­tig klas­si­ker som be­står av en cho­kladsmet som var­vas med kex i en form. När allt har stel­nat skär man ka­kan i bi­tar. Ge­ni­a­liskt! Här har jag er­satt de klas­sis­ka Ma­ri­ekex­en med pep­par­ka­kor. Ta­daa!

200 g ko­kos­fett

200 g mörk cho­klad, fin­hac­kad 1 dl gräd­de, t ex hav­re- el­ler

so­jagräd­de

3 dl flor­soc­ker pep­par­ka­kor

1. Klä en bröd­form el­ler an­nan hög form med plast­fo­lie el­ler bak­plåts­pap­per.

2. Smält ko­kos­fet­tet i en ka­strull. Ta ka­strul­len från plat­tan och rör ner cho­kla­den. Blan­da tills den har smält helt.

3. Vis­pa ner gräd­de och flor­soc­ker.

4. Var­va nu cho­kladsmet och pep­par­ka­kor i den för­be­red­da for­men. Tänk på att in­te ha för tunt la­ger cho­kladsmet.

5. Plas­ta in allt och ställ in for­men i ky­len i någ­ra tim­mar, helst över nat­ten.

6. Vänd ut ra­di­oka­kan och skär den i ge­ne­rö­sa ski­vor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.