”Själv­klart har jag här smak­satt ka­kor­na med pep­par­kakskryd­dor”

Vego - - JULENS SÖTASTE! -

3 dl flor­soc­ker

2 msk ci­tronsaft, ca 1 ci­tron

Pep­par­kaks­bot­ten

1. Klipp ut en run­del bak­plåts­pap­per som pas­sar i bot­ten på en spring­form, 26-28 cm i di­a­me­ter. Ol­ja och mjö­la for­men och lägg ner pap­pers­run­deln.

2. Smält mar­ga­ri­net i en ka­strull el­ler för­sik­tigt i mikron.

3. Mixa pep­par­ka­kor­na fint i en mat­be­re­da­re.

4. Blan­da smält mar­ga­rin och pep­par­kakssmu­lor i en skål. Tryck se­dan ut i bot­ten på en ugns­form el­ler spring­form.

Mjuk pep­par­ka­ka

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der.

2. Sik­ta ner ve­te­mjöl, farin­soc­ker, ka­nel, ing­e­fä­ra, kar­de­mum­ma och bikar­bo­nat i en bun­ke.

3. Vis­pa ner li­te raps­ol­ja och mjölk i ta­get tills du har en slät smet ut­an klum­par.

4. Skra­pa ner sme­ten över pep­par­kaks­bot­ten. Gräd­da i 30 mi­nu­ter. Känn ef­ter med en stic­ka, ka­kan ska va­ra torr i mit­ten. Ta ut och låt sval­na helt.

Frosting

1. Vis­pa ihop samt­li­ga in­gre­di­en­ser till en fluf­fig frosting.

2. Bred frosting­en över ka­kan och skär upp den i bi­tar. De­ko­re­ra even­tu­ellt med ling­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.