VE­GANS­KA TOFUKORVAR

Vego - - VÅRT BÄSTA JULBORD -

8 st För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fritt strö­bröd För­be­re­del­se: Kan gö­ras i för­väg och fry­sas in

Det är in­te alls svårt att gö­ra si­na eg­na kor­var med to­fu och då kan du dess­utom kryd­da dem med ju­li­ga kryddor. Ett top­pen­sätt att im­po­ne­ra på släkt och vän­ner.

600 g fast to­fu

2 dl kokt rå­ris

¾ dl majs­stär­kel­se

¾ dl strö­bröd

1 mo­rot, fint ri­ven

½ dl raps­ol­ja

2 msk to­mat­puré

2 tsk lök­pul­ver

1 tsk ny­mald vit­pep­par

1 tsk fin­kros­sad krydd­pep­par ½ tsk mal­da krydd­nej­li­kor 1 tsk mald ing­e­fä­ra

1 tsk salt svart­pep­par

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Häll ner samt­li­ga in­gre­di­en­ser i en mat­be­re­da­re och mixa till en fin färs. Känns sme­ten för lös kan du till­sät­ta li­te mer strö­bröd. Låt sme­ten stå och sväl­la i 15 mi­nu­ter.

3. De­la fär­sen i åt­ta bi­tar och rul­la ut till kor­var.

4. Lägg kor­var­na på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Pens­la med oliv­ol­ja och ba­ka i ug­nen i 20-30 mi­nu­ter. Stek even­tu­ellt på dem i en stek­pan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.