RÖD­BETS­SAL­LAD

Vego - - VÅRT BÄSTA JULBORD -

8 por­tio­ner på en buffé För­be­re­del­se: Kan gö­ras fem da­gar i för­väg och för­va­ras i kyl­skåpet

En klas­sisk röd­bets­sal­lad är ett av mi­na ab­so­lu­ta fa­vo­rit­till­be­hör. Du kan va­ri­e­ra den ge­nom att vän­da ner and­ra kok­ta grön­sa­ker, men det är röd­be­tan som har den där trev­li­ga söt­man.

3 dl hac­ka­de in­lag­da röd­be­tor

½ röd­lök, fin­hac­kad

1 rött äpp­le, fin­hac­kat

¾ dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler hav­reyog­hurt ¾ dl ägg­fri ma­jon­näs

½ msk grov se­nap

½ tsk salt

Blan­da samt­li­ga in­gre­di­en­ser i en skål. Låt stå i minst 30 mi­nu­ter fö­re ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.