KRYD­DIG RÖD­KÅL

Vego - - VEGANSKT JULBAK -

8 por­tio­ner på en buffé För­be­re­del­se: Kan gö­ras i för­väg och fry­sas in

Röd­kål hör ju­len till och finns i många oli­ka va­ri­an­ter. Här är en som är bå­de söt och kryd­dig… och be­ro­en­de­fram­kal­lan­de.

1 röd­kåls­hu­vud, ca 1 ½ kg 1 dl ljus si­rap

½ dl svartvin­bärs­saft

2 dl vat­ten

½ dl röd­vins­vi­nä­ger

1 tsk mald ing­e­fä­ra 2 la­ger­blad 5 krydd­nej­li­kor salt svart­pep­par

1. Strim­la röd­kå­len fint med en ost­hy­vel el­ler en vass kniv. Hop­pa över ro­ten.

2. Blan­da kå­len med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser i en gry­ta. Lägg på ett lock och sätt plat­tan på låg till me­del­hög vär­me. Låt kå­len putt­ra på i 4560 mi­nu­ter. Rör runt då och då så att den in­te brän­ner fast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.