JU­LI­GA TOFURIBS

Vego - - VEGANSKT JULBAK -

8 por­tio­ner på en buffé För­be­re­del­se: Kan gö­ras da­gen in­nan och vär­mas på vid ser­ve­ring

Mmm… sött och kryd­digt. Att gö­ra ”ribs” på to­fu är en rik­tig ki­oskväl­ta­re. Det är även jät­te­gott i mel­lan­da­gar­na på en mac­ka till­sam­mans med den krä­mi­ga rot­sel­le­ri­sal­la­den.

600 g to­fu

2 tsk lök­pul­ver

1 tsk mald krydd­pep­par ½ dl lönn­si­rap

½ dl to­mat­puré

½ dl ljus so­jas­ås

1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger 1 msk ri­ven färsk ing­e­fä­ra 1 apel­sin, ri­vet skal salt

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Skär to­fun i tjoc­ka ski­vor. Lägg ner i en ugns­form. Ställ in i ug­nen i 15 mi­nu­ter.

3. Rör ihop res­te­ran­de in­gre­di­en­ser till en sås.

4. Ta ut to­fun och blan­da ner så­sen (spa­ra li­te till ser­ve­ring). Vänd runt så att all to­fu täcks. Ställ till­ba­ka i ug­nen i 15 mi­nu­ter el­ler tills allt har fått fint med färg. Pens­la med den spa­ra­de så­sen och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.