VEGO:S BÄS­TA JANS­SON

Vego - - VEGANSKT JULBAK -

8 por­tio­ner på en buffé För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fritt strö­bröd För­be­re­del­se: Kan gö­ras i för­väg och fry­sas in

Vi har re­dan ett re­cept på en ve­go­fi­e­rad Jans­son på ve­go­ma­ga­si­net.se, men här har vi ta­git den ett steg till. Hem­lig­he­ten är att mort­la el­ler mixa ihop ka­pris, salt­gur­ka och so­jas­ås, vil­ket ger en la­gom salt smak att kryd­da upp gräd­den med.

2 gu­la lö­kar, tunt ski­va­de

2 msk mjölk­fritt mar­ga­rin

1 kg po­ta­tis

2 msk ka­pris, fin­hac­kad

2 msk salt­gur­ka, fin­hac­kad

1 msk ljus so­jas­ås

½ tsk mald krydd­pep­par

1 krm mald ka­nel

½ tsk salt

7 ½ dl gräd­de, t ex hav­re- el­ler so­jagräd­de ½ dl strö­bröd

3 msk mjölk­fritt mar­ga­rin

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Fräs den gu­la lö­ken i mar­ga­ri­net tills den mjuk­nar och blir lätt trans­pa­rent.

3. Strim­la po­ta­ti­sen fint och blan­da med lö­ken i en gra­täng­form.

4. Mort­la ka­pris och salt­gur­ka till en puré. Du kan även mixa ihop det med en stav­mix­er. Blan­da ner so­jas­ås, krydd­pep­par, ka­nel och salt. Det ska bli en så slät puré som möj­ligt.

5. Blan­da purén med po­ta­ti­sen och lö­ken. Häll över gräd­den.

6. Strö över strö­brö­det och klic­ka på mar­ga­ri­net.

7. Gra­ti­ne­ra din Jans­son i 60 mi­nu­ter tills den har fått fint med färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.