KNAPRIGA SVAMPBOLLAR MED SALVIA

Vego - - VEGANSKT JULBAK -

8 por­tio­ner på en buffé För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fria bröd­smu­lor För­be­re­del­se: Kan gö­ras i för­väg och fry­sas in

De här svamp­bol­lar­na hål­ler ihop med hjälp av kokt rå­ris, men även psyl­li­um­husk. De är fyl­li­ga och mus­ti­ga i sma­ken och kom­mer ga­ran­te­rat att bli en fa­vo­rit.

1 dl rå­ris

1 dl grö­na lin­ser

250 g cham­pin­jo­ner 2 msk raps­ol­ja

1 gul lök, fin­hac­kad 1 msk psyl­li­um­husk 2 dl bröd­smu­lor

2 msk fin­hac­kad salvia 1 tsk salt svart­pep­par

1. Ko­ka ri­set och lin­ser­na en­ligt an­vis­ning­ar­na på re­spek­ti­ve för­pack­ning.

2. Mixa cham­pin­jo­ner­na fint i en mat­be­re­da­re el­ler hac­ka fint för hand. Fräs cham­pin­jon­hac­ket i ol­jan tills det har släppt sin väts­ka och mins­kat i vo­lym.

3. Till­sätt den gu­la lö­ken och låt frä­sa med tills även den mjuk­nar.

4. Häll ner rå­ris, lin­ser, svamp­mix, psyl­li­um­husk, bröd­smu­lor, salvia, salt och pep­par i en mat­be­re­da­re. Mixa till en fin färs. Låt fär­sen stå och sväl­la i 15 mi­nu­ter.

5. Rul­la sme­ten till bol­lar och stek gyl­le­ne i ol­ja el­ler mjölk­fritt mar­ga­rin.

Pst… psyl­li­um­husk är fin­malt skal från psyl­li­um­frö­et. Ett po­pu­lärt mär­ke är Fi­ber­husk. Du hit­tar psyl­li­um­husk i bak­hyl­lan, glu­ten­fria hyl­lan el­ler på häl­so­kos­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.