ROS­TA­DE ROT­FRUK­TER MED TIM­JAN OCH RÖ­KIG SVAMP

Vego - - VEGANSKT JULBAK -

8 por­tio­ner på en buffé För­be­re­del­se: Kan gö­ras da­gen in­nan och för­va­ras i kyl­skåpet

Rot­fruk­ter blir här­ligt sö­ta i sma­ken när de rostas länge. De ska verk­li­gen mjuk­na och få or­dent­ligt med färg. Här top­pas de med rö­kig svamp som pas­sar jät­te­bra ihop med söt­man.

200 g mo­röt­ter

200 g pals­ter­nac­ka 400 g rot­sel­le­ri 2 msk oliv­ol­ja

2 tsk tor­kad tim­jan salt, svart­pep­par

Rö­kig svamp

200 g blan­dad svamp, t ex cham­pin­jo­ner, ost­ron­skiv­ling och kan­ta­rel­ler 2 msk raps­ol­ja 1 msk ljus so­jas­ås ½ tsk liquid smo­ke salt

1. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

2. Ska­la rot­fruk­ter­na och skär i bi­tar. De ska va­ra un­ge­fär li­ka sto­ra.

3. Blan­da rot­fruk­ter­na med oliv­ol­ja, tim­jan, salt och pep­par på en plåt. Ros­ta i ug­nen i 20-30 mi­nu­ter el­ler tills de har mjuk­nat och fått or­dent­ligt med färg.

4. Ta ut och häll över på ett fat. Top­pa med den rö­ki­ga svam­pen.

Rö­kig svamp

1. Ski­va svam­pen och stek den i en torr stek­pan­na tills den har släppt sin väts­ka.

2. Till­sätt raps­ol­jan och fort­sätt ste­ka tills svam­pen får or­dent­ligt med färg och blir lätt knap­rig.

3. Häll på ljus so­jas­ås och liquid smo­ke och låt ko­ka in. Sma­ka av med salt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.