MOROTSPATÉ MED SAFF­RAN

Vego - - VEGANSKT JULBAK -

8 por­tio­ner på en buffé För­be­re­del­se: Kan gö­ras fem da­gar i för­väg och för­va­ras i kyl­skåpet

Snac­ka om att ly­sa upp på bor­det. Pa­té äter man kanske in­te så of­ta, man glöm­mer till och med bort hur gott och en­kelt det är.

250 g mo­röt­ter

½ pa­ket saff­ran, 0,25 g ½ dl varmt vat­ten

2 msk raps­ol­ja

1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger 1 tsk tor­kad tim­jan

200 g fast to­fu, tär­nad 1 tsk salt svart­pep­par

1. De­la mo­röt­ter­na i bi­tar och ko­ka mju­ka i en ka­strull.

2. Rör ut saff­ra­nen i det var­ma vatt­net.

3. Häll ner mo­röt­ter­na till­sam­mans med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser i en mat­be­re­da­re. Mixa ihop till en fin smet.

4. Sätt ug­nen på 175 gra­der.

5. Pres­sa ner pa­tés­me­ten i en ol­jad pors­lins- el­ler glas­form. Ba­ka i ug­nen i 45 mi­nu­ter.

6. Ta ut for­men och låt den sval­na helt i kyl­skåpet. Vänd upp pa­tén på ett fat och ser­ve­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.