TO­FU TIK­KA MA­SA­LA

Vego - - DET VEGANSKA KÖKET -

4 por­tio­ner

Än­nu en in­disk klas­si­ker, men de gör sig ju ock­så så him­la bra i ve­go­tapp­ning. Tik­ka ma­sa­la kan gö­ras på hur många oli­ka sätt som helst, bå­de rik­tigt tidskrä­van­de sa­ker till väl­digt enk­la rät­ter som den här. Max­i­malt med smak på mi­ni­malt med tid!

400 g fast to­fu, tär­nad ½ blom­kåls­hu­vud, i bu­ket­ter 1 röd pap­ri­ka, hac­kad

2 msk raps­ol­ja

Sås

1 gul lök, tunt ski­vad 2 vit­löks­klyf­tor, tunt ski­va­de 2 msk raps­ol­ja

2 msk ri­ven färsk ing­e­fä­ra

1 msk ga­ram ma­sa­la, köpt el­ler

egen på si­da XX

1 msk gul cur­ry

1 msk mald spis­kum­min

1 tsk gurk­me­ja

2 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja-,

hav­re- el­ler cashewyog­hurt 1 burk kros­sa­de to­ma­ter à 400 ml 1 tsk salt

Till ser­ve­ring

kokt jas­m­in­ris färsk ko­ri­an­der li­me, i klyf­tor

Fräs to­fu, blom­kål och röd pap­ri­ka i ol­jan tills allt har fått fint med färg. Lägg över på en tall­rik så länge.

Sås

1. Fräs gul lök och vit­lök i raps­ol­jan tills den mjuk­nar och blir lätt trans­pa­rent.

2. Rör ner ing­e­fä­ra, ga­ram ma­sa­la, cur­ry, spis­kum­min och gurk­me­ja. Låt frä­sa med i en mi­nut.

3. Rör nu ner yog­hurt och kros­sa­de to­ma­ter. Ko­ka upp och låt sju­da i 10 mi­nu­ter.

4. Mixa allt slätt i en blen­der el­ler med hjälp av en stav­mix­er. Sma­ka av med salt.

5. Vänd ner to­fun och grön­sa­ker­na i så­sen. Ser­ve­ra till­sam­mans med ris, ko­ri­an­der och li­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.