FI­NA LÄPPAR I VIN­TER

Vego - - MODE & SKÖNHET -

Vill du döl­ja vin­ter­tor­ra läppar är läpp­glans ett bra knep. Grun­da med ett läpp­stift el­ler en läp­pen­na för bäst re­sul­tat. På ma­ke­upsto­re.se finns mas­sor av fi­na al­ter­na­tiv i oli­ka fär­ger. Sök på ”ve­ganskt” på de­ras hem­si­da så får du upp al­la ani­ma­li­e­fria pro­duk­ter. Sen­sa­tion Gloss Vin­tage kos­tar 145 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.