VAC­KERT OCH HÅLL­BART

Vego - - MODE & SKÖNHET -

CU Jewel­le­ry gör smyc­ken som är lät­ta att för­äls­ka sig i – bå­de för de­ras vack­ra de­sign men även håll­ba­ra och ge­nom­tänk­ta ma­te­ri­al­val. Sign ear gold är pre­cis som de­ras and­ra smyc­ken gjor­da i åter­vun­net sil­ver. Li­ka vack­ra på in­si­dan som på ut­si­dan, med and­ra ord. Pris 899 kr på cu­jewel­le­ry.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.