ALCRO

Vego - - TRENDSPANING -

Det är snart nytt år och kanske dags för ny färg på väg­gen hem­ma. Alcro har ta­git fram en mil­jö­vän­lig färg som he­ter Alcro A1. För någ­ra år sen bör­ja­de man fram­stäl­la färg med vat­ten i stäl­let för lack­naf­ta och nu tit­tar man på hur fär­gen fäs­ter på själ­va väg­gen. I Alcro A1 har 30 % av rå­va­ror­na som fäs­ter fär­gen er­satts med bio­ba­se­ra­de rå­va­ror, tag­na di­rekt från växtri­ket (som t ex bark, frö och majs). Allt­så vat­ten­färg och yt­ter­li­ga­re 30 % mil­jö­vän­li­ga­re. Bra där. alcro.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.