LAUNDRY SO­CI­E­TY

Vego - - TRENDSPANING -

Det sägs att vi tvät­tar sön­der vå­ra klä­der sna­ra­re än att vi sli­ter ut dem. Svens­ka Laundry So­ci­e­ty har ta­git fram ett kon­cept som gör att du slip­per tvät­ta li­ka of­ta och där­med spa­rar på mil­jön. I kol­lek­tio­nen finns spray­er som tar bort dof­ter, gjor­da i mil­jö­vän­li­ga lös­ning­ar. Tes­ta att spraya An­ti Odor Te­awood i arm­hå­lan på ka­va­jen el­ler jac­kan. Kos­tar 159 kro­nor för en spray­flas­ka. Och så är det mil­jö­vän­li­ga­re att häng­tor­ka tvät­ten sna­ra­re än att lå­ta tork­tum­la­ren dra en mas­sa ener­gi. laund­ry­so­ci­e­ty.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.