BLOMKÅLSBOLLAR MED KORIANDERYOGHURT

Vego - - VEGOS VECKOMENY -

4 por­tio­ner

Lo­va mig att tes­ta de här och var in­te rädd för fri­te­ring­en. Det blir så gott, spe­ci­ellt en fre­dags­kväll. Du kan även for­ma mix­en till bif­far och ste­ka i ge­ne­röst med ol­ja i en stek­pan­na om det känns enkla­re.

1 blom­kåls­hu­vud, ca 800 g

2 dl kikärt­s­mjöl el­ler so­jamjöl 1 msk cur­ry

2 tsk ma­len spis­kum­min

1 tsk salt ca 2 li­ter raps­ol­ja till fri­te­ring

Korianderyoghurt

2 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja

el­ler hav­reyog­hurt

½ kru­ka färsk ko­ri­an­der

1 li­me, saf­ten salt svart­pep­par

Till ser­ve­ring kokt jas­m­in­ris el­ler rå­ris

1. De­la blom­kåls­hu­vu­det i mind­re bi­tar. Mixa fint i en mat­be­re­da­re el­ler riv allt på ett rivjärn. Kra­ma ur så myc­ket väts­ka du kan ur blom­kå­len. Enklast är att an­vän­da hän­der­na.

2. Blan­da blom­kål, kikärt­s­mjöl el­ler so­jamjöl, cur­ry, spis­kum­min och salt i en skål.

3. Het­ta upp ol­jan i en tjock­bott­nad ka­strull. Sik­ta på 180 gra­der.

4. For­ma blom­kåls­bland­ning­en till bol­lar och drop­pa ner i den he­ta ol­jan. Fri­te­ra tills bol­lar­na har fått fint med färg. Ta upp med en hål­slev och låt rin­na av på hus­hålls­pap­per.

5. Ser­ve­ra blom­kåls­bol­lar­na till­sam­mans med korianderyoghurt och ris.

Korianderyoghurt

Mixa ihop samt­li­ga in­gre­di­en­ser i en blen­der. Du kan även hac­ka ko­ri­an­dern och blan­da med yog­hur­ten, men jag gil­lar när så­sen är helt slät.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.