När­pro­du­ce­rad.

I den här lo­ka­len, i Sve­ri­ge, le­ver ti­o­tu­sen­tals kyck­ling­ar i trängsel och tristess. Ef­ter en­dast 35 da­gar skic­kas de till slakt för att gö­ra plats för näs­ta om­gång.

Vego - - VEGOS VECKOMENY -

Vi vill ha ett slut på det­ta. Stöd oss i ar­be­tet för kyck­ling­ar­na ge­nom att bli med­lem i Dju­rens Rätt. Skänk 50 kr/mån via din mo­bil­räk­ning ge­nom att sm­sa STÖD50 till 72 901.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.