ANAM­MA EN GRÖ­NA­RE JUL.

BJUD PÅ ÅRETS NY­HET – VEGOPRINS.

Vego - - LÄKARE FÖR FRAMTIDEN -

ࠈ år väl­kom­nar vi en ef­ter­läng­tad fa­vo­rit på jul­bor­det, en grön prins. För vad vo­re väl ju­len ut­an den­na klas­si­ker? Över­ras­ka di­na gäs­ter med nya, här­li­ga sma­ker och matt­ra­di­tio­ner. Stek ve­go­prin­sar­na gyl­len­bru­na och knapriga, kom­bi­ne­ra gär­na med egen­rul­la­de ve­go­bul­lar på vår po­pu­lä­ra form­ba­ra färs. Bör­ja jul­stö­ket på anam­ma.eu för mer grön in­spi­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.