CHAM­PIN­JON­PA­TÉ MED KA­RA­MEL­LI­SE­RAD RÖD­LÖK

Vego - - LYXIG NYÅRSMIDDAG -

4 por­tio­ner För glu­ten­fritt al­ter­na­tiv an­vänd glu­ten­fritt bröd Det här är en trev­lig li­ten för­rätt el­ler ett till­tugg som är lätt att för­be­re­da och gö­ra till många. Bå­de själ­va pa­tén och den ka­ra­mel­li­se­ra­de röd­lö­ken kan gö­ras nå­gon dag i för­väg, så när gäs­ter­na kom­mer be­hö­ver du ba­ra ros­ta li­te gott sur­degs­bröd och ser­ve­ra. Per­fekt med ett glas med nå­got bubb­ligt.

Cham­pin­jon­pa­té

350 g cham­pin­jo­ner

4 msk ne­u­tral ol­ja

1 vit­löks­klyf­ta, pres­sad

125 g scha­lot­ten­lök, fin­hac­kad

1 kokt mjö­lig po­ta­tis

1 ½ tsk tor­kad tim­jan

2 msk ja­pansk so­ja el­ler 1 msk ki­ne­sisk 1 tsk vit­pep­par

1 ½ msk röd­vins­vi­nä­ger salt

Ka­ra­mel­li­se­rad röd­lök

200 g röd­lök, ca 2 st, tunt ski­va­de 2 msk ne­u­tral ol­ja

1 msk strö­soc­ker

2 msk bal­sam­vi­nä­ger

1 tsk salt

Till ser­ve­ring

4 ski­vor sur­degs­bröd

150 g blan­dad, små­bla­dig sal­lad 100 g smör­gåskras­se

Cham­pin­jon­pa­té

1. An­sa och ren­gör cham­pin­jo­ner­na och hac­ka dem i små bi­tar. Stek i torr pan­na un­der om­rör­ning på me­del­hög vär­me tills svam­pen har släppt ifrån sig all väts­ka.

2. Till­sätt 2 msk ol­ja och höj vär­men. Stek så att svam­pen blir rik­tigt kris­pig och gyl­le­ne, cir­ka 10 mi­nu­ter. Om du har en li­ten stek­pan­na kan det va­ra bra att ste­ka svam­pen i om­gång­ar så att all svamp verk­li­gen får fin färg.

3. När svam­pen fort­fa­ran­de är varm pres­sar du i en vit­löks­klyf­ta och rör om or­dent­ligt.

4. Värm upp en ny pan­na och stek scha­lot­ten­lö­ken i 2 msk ol­ja på me­del­hög vär­me tills den, pre­cis som svam­pen, är hårt stekt men in­te bränd. Det tar cir­ka 5 mi­nu­ter.

5. Blan­da svamp och scha­lot­ten­lök i en bun­ke som går bra att mixa i, till­sätt po­ta­tis, tim­jan, so­ja, vit­pep­par och röd­vins­vi­nä­ger. Mixa till en slät kon­si­stens och sma­ka av med salt.

Ka­ra­mel­li­se­rad röd­lök

1. Stek röd­lö­ken i 2 msk ne­u­tral ol­ja på me­del­hög vär­me i cir­ka tio mi­nu­ter.

2. När lö­ken har bör­jat få färg till­sät­ter du strö­soc­ker, bal­sam­vi­nä­ger och salt och rör runt tills lö­ken blir fint ka­ra­mel­li­se­rad, det tar cir­ka 5 mi­nu­ter.

3. Ski­va och ros­ta någ­ra ski­vor sur­degs­bröd i en bröd­rost el­ler i en het, torr pan­na.

4. Ser­ve­ra cham­pin­jon­pa­tén på li­te rostat sur­degs­bröd med ka­ra­mel­li­se­rad röd­lök, li­te blan­da­de sal­lads­blad och kras­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.