CHO­KLADCRE­MO­SO MED PORTERSÅS OCH INKOKTA KÖRS­BÄR

Vego - - LYXIG NYÅRSMIDDAG -

4 por­tio­ner

Cre­mo­so be­ty­der krä­mig på spans­ka och av nå­gon an­led­ning lå­ter ju myc­ket i mat­värl­den lyx­i­ga­re på ett an­nat språk, så vi kör på det. Den här re­la­tivt enk­la cho­klad­des­ser­ten är så där sjukt krä­mig och fyl­lig och för­tjä­nar ett fi­na­re namn än ”krä­mig cho­klad”. Den är lätt att gö­ra till många och kan för­be­re­das da­gen in­nan. Car­ne­gie Por­ter 3,5 finns i de fles­ta mat­bu­ti­ker och är ve­gansk.

Inkokta körs­bär

1 ½ dl strö­soc­ker

1 ½ dl vat­ten ½ la­ger­blad 3 stjär­na­nis

225 g frys­ta körs­bär

Cho­kladcre­mo­so

180 g mjölk­fri mörk cho­klad, 70 % 1 dl krä­mig ko­kos­mjölk en ny­pa flingsalt

Portersås

1 ½ dl ljust musco­va­do­soc­ker 1 dl Car­ne­gie Por­ter 3,5

Inkokta körs­bär

1. Ko­ka upp soc­ker, vat­ten och kryddor till en soc­ker­lag.

2. Häll den var­ma la­gen över de frys­ta körs­bä­ren. Låt stå över­täck­ta i minst en tim­me men gär­na läng­re. Un­der ti­den kan du gö­ra klart cho­kladcre­mo­son och por­ter­så­sen.

Cho­kladcre­mo­so

1. Ko­ka upp li­te vat­ten i en ka­strull och hit­ta en skål som kan pla­ce­ras ovan­på så att den täc­ker ka­strul­len (för att und­vi­ka kon­dens el­ler vat­ten i cho­klads­me­ten, då kan den skä­ra sig). Smält cho­kla­den i skå­len över vat­ten­ba­det.

2. När cho­kla­den är helt smält till­sät­ter du ko­kos­mjöl­ken li­te i ta­get och rör om tills du får en slät smet. Sma­ka av med lätt mort­lat flingsalt och låt sval­na nå­got.

3. Häll sme­ten i en plas­tad form och täck över med plast. Tryck för­sik­tigt plas­ten mot cho­klads­me­ten så att så li­te luft som möj­ligt kom­mer in mel­lan plas­ten och sme­ten. Det­ta för att för­hind­ra att väts­ka och kon­dens ham­nar på cho­kla­den, vil­ket kan få den att skä­ra sig. Låt stå i ky­len tills den har stel­nat nå­got och har en mjuk, krä­mig kon­si­stens.

Portersås

Smält sock­ret i en ka­strull. Slå där­ef­ter på por­tern och låt ko­ka sam­man i ca 10 mi­nu­ter.

Ser­ve­ring

An­vänd en varm sked för att ”äg­ga” cho­kladcre­mo­son. Lägg på inkokta körs­bär och av­slu­ta med en sked portersås el­ler två.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.