DRYC­KESTIPS

Pär­lan­de bub­bel, läs­kan­de öl, vär­man­de glögg och sval­kan­de vin. Här kom­mer någ­ra tips att pa­ra ihop med mid­da­gar, jul­bord, glöggfi­kor och ny­års­fes­ter.

Vego - - DRYCKESTIPS -

Al­ko­hol­fri Gin & To­nic AL­KO­HOL­FRI

Gor­don’s Non-Al­co­ho­lic Gin & To­nic är en fär­dig­mix­ad drink med läc­ker och frisk li­me­a­rom med in­slag av ko­ri­an­der­frön och en hint av en­bär. Ser­ve­ras väl kyld. Kos­tar 18,90 kr på Sys­tem­bo­la­get (#1974). Blå­bärs­glögg

Vin­fa­bri­kens glögg är gjord på skogs­blå­bär som kryd­dats med klas­sis­ka glöggkryd­dor såsom ing­e­fä­ra, kar­de­mum­ma, ka­nel, po­me­rans, krydd­nej­li­ka och va­nilj. Kan avnju­tas bå­de varm samt kyld med is för en fris­ka­re upp­le­vel­se. 89 kr/75 cl på Sys­tem­bo­la­get (#90338). Plu­ras al­ko­hol­fria glögg AL­KO­HOL­FRI

Plu­ras al­ko­hol­fria till­ver­kas av Vin­fa­bri­ken i Gö­te­ne på blå­bär och svar­ta vin­bär med tra­di­tio­nell glöggkrydd­ning. Det ger en söt, fruk­tig och kryd­dig glögg med in­slag av rus­sin, ling­on, svar­ta vin­bär, kar­de­mum­ma och ka­nel. Finns bland an­nat hos Coop, Ber­gen­dahls och Ax­food samt i ut­val­da ICA-bu­ti­ker. En flas­ka på 75 cl kos­tar ca 34,90 kro­nor. Med smak av svar­ta vin­bär AL­KO­HOL­FRI

Blos­sa Hant­verks­glögg har smak av svar­ta vin­bär och stjär­na­nis och flas­kan pryds av vac­kert bro­de­ra­de kla­sar med bär och färg­gran­na blom­mor. Du kom­mer att kän­na to­ner av krydd­nej­li­ka och stjär­na­nis. Psst... Cer­ve­ra säl­jer mat­chan­de drin­k­un­der­lägg. Dryc­ken finns i van­li­ga mat­bu­ti­ker för 35,90 kr. Al­ko­hol­fri ri­es­ling AL­KO­HOL­FRI

Fräscht och kris­pigt vin med hög frukt­sy­ra och en lätt söt ton. En rik­tig fa­vo­rit ef­tersom det in­te är för sött, som många al­ko­hol­fria vi­ner kan va­ra. Ser­ve­ras bäst väl kylt. En flas­ka på 75 cl kos­tar 69 kr på Sy­tem­bo­la­get (#11901). Pris­värd Cham­pagne Cham­pagnen Lom­bard Ex­tra Brut Pre­mi­er Cru Blanc de No­ir har en myc­ket frisk smak med in­slag av rostat bröd, gu­la äpp­len, nöt­ter, cho­klad och ci­trus. Pas­sar su­per­b­ra till ve­go­mat el­ler var­för in­te fi­ra in det nya året med ett glas? En flas­ka kos­tar 299 kr på Sys­tem­bo­la­get (#7921). Pär­lan­de No­sec­co AL­KO­HOL­FRI

Ett mous­se­ran­de al­ko­hol­fritt vin i pro­sec­co­in­spi­re­rad stil som har en frisk smak av ci­trus och me­lon.

Vi­net är pro­du­ce­rat av grö­na dru­vor och al­ko­ho­len av­lägs­nas från vi­net med en mo­dern tek­nik in­nan det bu­tel­je­ras med na­tur­kork. En flas­ka kos­tar 45 kr på Sys­tem­bo­la­get (#1982).

Mik­kel­ler Am­b­ler AL­KO­HOL­FRI

Mik­kel­ler har fle­ra po­pu­lä­ra al­ko­hol­fria öl­sor­ter. Det här är en röd, gans­ka kom­plex ale med fruk­ti­ga hum­lesma­ker som mö­ter ros­ta­de, li­te brän­da to­ner och en bra bes­ka. 33 cl kos­tar 18,20 kr på Sys­tem­bo­la­get (#11996).

Vin­ter­mum­ma AL­KO­HOL­FRI

Re­scu­ed räd­dar al­la möj­li­ga fruk­ter och bär och för­vand­lar dem till frä­scha, smak­ri­ka jui­cer. Vin­ter­mum­man är en äppeldryck med smak av ing­e­fä­ra, ka­nel och kar­de­mum­ma och den gör sig även strå­lan­de varm. Finns i bu­ti­ker och på café­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.