Grö­na pro­te­i­ner med The­re­se

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT OCH FO­TO: THE­RE­SE ELGQUIST

Folk fort­sät­ter att het­sa över pro­te­i­ner och det bör­jar bli la­gom trött­samt att lyss­na på. Tur att bäs­ta The­re­se Elgquist har släppt en bok med en mas­sa re­cept full­prop­pa­de med grö­na pro­te­i­ner! Växtri­ket full­kom­ligt kryl­lar av dem!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.