Värl­dens bäs­ta ve­go­bol­lar

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT OCH FO­TO: MATTIAS KRISTI­ANS­SON

Ja, du kom­mer att suc­ka över att det är en hel del kryd­dor, men det är inga kons­ti­ga kryd­dor! Du hit­tar dem i din van­li­ga mat­bu­tik och kom­mer ga­ran­te­rat att an­vän­da dem till myc­ket an­nat. De här bol­lar­na är världs­bäst ef­tersom de sma­kar så enormt myc­ket, dof­tar av Mel­la­nöstern och är kla­ra på noll­tid. Vi an­vän­der oss av färs­ka bröd­smu­lor för att bol­lar­na ska bli än­nu lät­ta­re i kon­si­sten­sen. Ba­ra mixa ner 2–3 bröd­ski­vor i en mat­be­re­da­re el­ler riv sön­der dem med hän­der­na. För­u­tom de ci­tron­dof­tan­de är­tor­na med sal­lads­lök är det gott att ser­ve­ra kokt bas­ma­ti­ris till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.