Det ve­gans­ka kö­ket

– kok­bo­ken med allt och li­te till

Vego - - INNEHÅLL - RE­CEPT OCH FO­TO: MATTIAS KRISTI­ANS­SON

VEGO:s Mattias Kristi­ans­sons gi­gan­tis­ka ve­gans­ka mat­bi­bel med 1 700 re­cept har pre­cis bli­vit ut­sedd till Sve­ri­ges bäs­ta ve­gans­ka kok­bok och kom­mer i vår att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge i den in­ter­na­tio­nel­la kok­bok­stäv­ling­en Gour­mand Awards. Det fi­rar vi med att pub­li­ce­ra yt­ter­li­ga­re någ­ra re­cept och tips från boken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.