Ve­gansk sashi­mi

Vego - - MAT OCH PRAT I VEGOVÄRLDEN -

Ne­der­länds­ka Ve­gan Se­as­tar har ta­git fram två sor­ters sashi­mi som ska sma­ka och ha sam­ma kon­si­stens som ori­gi­na­let. Sashi­min kom­mer dels som ”no tu­na” och i en va­ri­ant som he­ter ”zal­mon” och görs på en kom­bo av ta­pi­o­ka­stär­kel­se och sjö­gräs för att ef­ter­lik­na bå­de smak, kon­si­stens och ut­se­en­de så bra det ba­ra går. Finns än så länge ba­ra på ut­val­da re­stau­rang­er i Ams­ter­dam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.