I Den grö­na hem­kun­ska­pen

Vego - - DEN GRÖNA HEMKUNSKAPEN -

(Norsted­ts) har jag för­u­tom läc­ker ve­ge­ta­risk mat gett många tips på hur man kan för­enk­la mat­lag­ning­en men fort­fa­ran­de äta gott och nä­rings­rik­tigt.

Nytt i den­na bok är för­u­tom nya läck­ra re­cept, många fler re­cept på fer­men­te­rat, od­lings­tips och hur man tar va­ra på sin skörd. Till ex­em­pel hur man ma­ri­ne­rar sol­tor­ka­de to­ma­ter, läg­ger in gril­lad zuc­chi­ni i ol­ja och en­kelt gör si­na eg­na krydd­bland­ning­ar. Och så mäng­der av för­slag på buffé­er till oli­ka sam­man­koms­ter. Dess­utom har jag med nya rön kring tarm­flo­ran samt mer in­gå­en­de och kon­kre­ta tips när det gäl­ler att le­va kli­mats­mart och va­ra en med­ve­ten kon­su­ment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.