MOROTSSOPPA MED KOKOS OCH KO­RI­AN­DER

Vego - - SÄSONG -

4 por­tio­ner

Mo­röt­ter som rostas blir lätt sö­ta i sma­ken och går väl­digt bra ihop med het­tan från chi­li. Den här sop­pan är god som den är, men blir än­nu mer fan­tas­tisk om du top­par den med ros­ta­de frön, nöt­ter, surkål el­ler ärt­skott.

750 g mo­röt­ter, i bi­tar

1 stor gul lök, i klyf­tor 2 chi­li­fruk­ter, hal­ve­ra­de 4 vit­löks­klyf­tor

1 tsk he­la ko­ri­an­der­frön

2 dl rö­da lin­ser

1 li­ter vat­ten

1 burk ko­kos­mjölk à 400 ml 1 msk ci­tronsaft salt svart­pep­par

1. Sätt ug­nen på 225 gra­der.

2. Blan­da mo­rot, gul lök, chi­li, vit­lök och ko­ri­an­der­frön på en plåt. Ring­la över ol­ja och sal­ta och pepp­ra. Ros­ta i ug­nen i ca 40 mi­nu­ter el­ler tills grön­sa­ker­na har fått färg och mo­röt­ter­na känns mju­ka.

3. Ko­ka un­der ti­den lin­ser­na i 1 li­ter vat­ten. Ta dem från vär­men ef­ter 15-20 mi­nu­ter när de är helt sön­der­kok­ta.

4. Häll ner samt­li­ga in­gre­di­en­ser i en blen­der och mixa sop­pan helt slät. Du kan ock­så häl­la ner allt i ka­strul­len och an­vän­da en stav­mix­er men då är det svårt att få en li­ka slät sop­pa.

5. Sma­ka av med salt och svart­pep­par och ser­ve­ra med ett gott bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.