BLOMKÅLSDHAL

Vego - - SÄSONG -

4 por­tio­ner

En dhal går all­tid hem och är spräng­fylld av smak trots den hyf­sat kor­ta in­gre­di­ens­lis­tan. Var­för in­te gö­ra en dub­bel sats och fry­sa in?

1 gul lök, ski­vad

1 ½ msk krydd­bland­ning, se ne­dan 1 blom­kåls­hu­vud

500 g kros­sa­de to­ma­ter

5 dl grön­saks­bul­jong

2 dl rö­da lin­ser

1 burk ko­kos­mjölk

2 msk ci­tronsaft

1 vit­löks­klyf­ta, ri­ven

1 rå­gad msk ri­ven ing­e­fä­ra

Krydd­bland­ning

1 msk spis­kum­min 1 msk ka­nel

1 msk mald ing­e­fä­ra 2 tsk gurk­me­ja

2 tsk cay­en­ne­pep­par

1. Fräs den gu­la lö­ken i ol­ja till­sam­mans med krydd­bland­ning­en tills lö­ken mjuk­nar.

2. Bryt blom­kåls­hu­vu­det i bu­ket­ter och skär stam­men i bi­tar. De­la bla­den.

3. Till­sätt blom­kå­len och låt frä­sa med i yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut.

4. Rör ner kros­sa­de to­ma­ter, grön­saks­bul­jong och lin­ser. Ko­ka i ca 15 mi­nu­ter el­ler tills lin­ser­na är mju­ka.

5. Häll på ko­kos­mjölk, ci­tronsaft, vit­lök och ing­e­fä­ra och låt gry­tan ko­ka i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter.

6. Ser­ve­ra med ris, ko­ri­an­der och li­me att pres­sa över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.