FERMENTERADE FULL KORNSPANNKAKOR

Vego - - VEGANSKA PANNKAKOR -

4 por­tio­ner

Du kan en­kelt få lätt syr­li­ga pann­ka­kor ge­nom att fer­men­te­ra dem med yog­hurt över nat­ten. De här är dess­utom här­ligt mät­tan­de med full­korns­mjöl. Jag gil­lar att äta dem med en frukt­sal­lad och ja… li­te lönn­si­rap el­ler aga­ve­si­rap.

5 dl full­korns­mjöl, t ex ve­te- el­ler din­kel­mjöl 2 msk majs­stär­kel­se

12 dl mjölk, t ex so­ja-, hav­re- el­ler man­del­mjölk 1 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler hav­reyog­hurt 1 tsk salt

1. Blan­da full­korns­mjöl och majs­stär­kel­se i en skål.

2. Vis­pa ner li­te mjölk i ta­get tills du har en slät smet ut­an klum­par. Av­slu­ta med att vis­pa ner yog­hurt och salt.

3. Plas­ta in bun­ken och låt den stå i rumstem­pe­ra­tur över nat­ten.

4. Späd even­tu­ellt sme­ten med li­te ex­tra mjölk om den har bli­vit för tjock. Stek se­dan gyl­le­ne pann­ka­kor i li­te mjölk­fritt mar­ga­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.