VEGGIELASAGNE MED PUMPA OCH ZUC­CHI­NI

Vego - - VINJETTEXT -

4 por­tio­ner

En smak­rik la­sag­ne med la­ger av so­ja­färs smak­satt med ör­ter till­sam­mans med riv­na rot­sa­ker som ger en na­tur­lig söt­ma. Välj gär­na eko­lo­gisk tor­kad so­ja­färs som du för­väl­ler en kort stund, då vet du att den ba­ra in­ne­hål­ler just so­ja och inga till­sat­ser. So­ja är en av de växt­ba­se­ra­de rå­va­ror som in­ne­hål­ler al­la es­sen­ti­el­la ami­nosy­ror.

200 g tor­kad eko­lo­gisk so­ja­färs,

el­ler 300 g fryst

2 zuc­chi­ni­er, tunt hyv­la­de ½ but­ter­nut­pum­pa, tunt hyv­lad

2 msk kall­pres­sad oliv­ol­ja

1 gul lök, fin­hac­kad

2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de

1 msk tor­kad mej­ram

1 msk tor­kad ba­si­li­ka

1 msk tor­kad ore­gano

1 för­pack­ning kros­sa­de to­ma­ter à 500 g 200 g grovt riv­na rot­sa­ker, tex mo­rot

och/el­ler pals­ter­nac­ka

3 msk nä­ringsjäst oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt ny­ma­len svart­pep­par

Till ser­ve­ring

2 nä­var ruco­la 1 kru­ka ba­si­li­ka ska­la­de hampafrön

1. Värm ug­nen till 200 gra­der. För­väll so­ja­fär­sen en­ligt in­struk­tio­ner­na på för­pack­ning­en och låt rin­na av, el­ler ti­na om du an­vän­der fryst.

2. Sal­ta lätt på zuc­chi­nin och lägg den i ett durk­slag i 10 mi­nu­ter. Kra­ma ur väts­kan. Blan­da pumpa och zuc­chi­ni med 1 mat­sked ol­ja så att allt täcks.

3. Fräs lök och vit­lök i 1 mat­sked ol­ja i en gry­ta tills det mjuk­nar. Till­sätt ör­ter, so­ja­färs, kros­sa­de to­ma­ter och de riv­na rot­sa­ker­na. Låt putt­ra i 10 mi­nu­ter och sma­ka av med salt och pep­par.

4. Var­va so­ja­fär­sen med la­ger av pumpa och zuc­chi­ni i en ugns­fast form. Strö över nä­ringsjäst på var­je pumpa- och zuc­chi­ni­la­ger. Ställ in for­men i ug­nen i ca 15 mi­nu­ter, tills pumpa- och zuc­chi­ni­lag­ret har mjuk­nat. Låt sval­na nå­got.

5. Top­pa med ruco­la och ba­si­li­ka och strö över hampafrön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.