KIKÄRTS- OCH FRÖKNÄCKE MED VIT BÖN­RÖ­RA OCH GRÖNKÅL­SPESTO

Vego - - GRÖNA PROTEINER -

2 små plå­tar

Fröknäcke är en sta­pel­va­ra hem­ma hos mig och det finns ota­li­ga sätt att va­ri­e­ra det. Här är min se­nas­te fa­vo­rit – med li­te kikärt­s­mjöl som hjäl­per till att hål­la ihop och bi­drar med god smak och knap­rig­het. Per­fek­ta att ta med på språng, till­sam­mans med li­te krä­mig bön­rö­ra som blan­das med en en­kel grönkål­spesto. Själv­klart pas­sar det li­ka bra hem­ma till fru­kost ut­an ett en­da språng alls. Och som chips till fre­dags­my­set.

1 dl kikärt­s­mjöl

1 ½ dl pumpakär­nor

1 ½ dl sol­roskär­nor

½ dl ska­la­de hampafrön

1 ½ msk chi­a­frön

1 ½ msk psyl­li­um­husk

½ tsk oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt

+ ex­tra att strö över 2 dl vat­ten

2 msk kall­pres­sad oliv­ol­ja

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der.

2. Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser i en bun­ke. Ko­ka upp vat­ten och ol­ja, slå det över den tor­ra bland­ning­en och blan­da väl. Kav­la ut hälf­ten av de­gen tunt mel­lan två bak­plåts­pap­per, gör li­ka­dant med den and­ra hal­van. Strö över flingsalt och plat­ta till. Låt stå i minst 30 mi­nu­ter.

3. Gräd­da ett knäc­ke i ta­get i mit­ten av ug­nen i 20 mi­nu­ter. Ta ut och vänd för­sik­tigt knäc­ket och gräd­da i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter el­ler tills det är helt torrt och kris­pigt. Låt sval­na på gal­ler.

Vit bön­rö­ra

1 för­pack­ning kok­ta små vi­ta bö­nor à 400 g,

ca 3 dl kok­ta

2 msk färsk­pres­sad ci­tronsaft

1 msk kall­pres­sad oliv­ol­ja oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt ny­ma­len svart­pep­par

Grönkål­spesto

1 dl pumpakär­nor

50 g grönkål

1 dl kall­pres­sad oliv­ol­ja

1 msk nä­ringsjäst

1 stor nä­ve färsk ba­si­li­ka oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt ny­ma­len svart­pep­par

1. Mixa ihop in­gre­di­en­ser­na till bön­rö­ran. Sma­ka av med salt och svart­pep­par.

2. Ros­ta pumpakär­nor­na i en torr, het stek­pan­na tills de bör­jar pop­pa och blir lätt gyl­le­ne. Ta bort den ned­re, grova stjäl­ken från grönkå­len och riv bla­den i mind­re bi­tar. Mixa ihop al­la in­gre­di­en­ser i en mat­be­re­da­re el­ler med stav­mix­er till en slät pesto. Sma­ka av med salt och pep­par.

3. Lägg bön­rö­ran i en skål och häll peston ovan­på. Ser­ve­ra till­sam­mans med knäc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.