MATIGA MOROTSMUFFINS MED LING­ON OCH VAL­NÖT­TER

Vego - - GRÖNA PROTEINER -

12 styc­ken

Per­fek­ta muf­fins att ta med på ut­flyk­ten. De är ock­så go­da att ser­ve­ra till fru­kost, var­för in­te med li­te mo­sad avo­ka­do och grod­dar? Jag smak­sät­ter mi­na muf­fins med gurk­me­ja som ger bå­de en god smak och vac­ker gyl­le­ne färg, och ka­nel som pas­sar väl­digt bra ihop med gurk­me­jan.

Psst…

Har du ing­et äp­pel­mos hem­ma går det fint att ko­ka ihop ett par äpp­len med en skvätt vat­ten tills de mjuk­nar och se­dan mixa till ett slätt mos.

1 dl osö­tad hav­re­dryck

2 msk chi­a­frön

2 ½ dl hav­re­gryn

1 ½ dl dur­ramjöl

1 tsk alu­mi­ni­um­fritt bak­pul­ver

1 tsk bikar­bo­nat

½ tsk ma­len gurk­me­ja

1 tsk ma­len ka­nel

1 tsk oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt 2 me­del­sto­ra mo­röt­ter, fin­riv­na (ca 3 dl) ½ dl kall­pres­sad oliv­ol­ja

1 ½ dl osö­tat äp­pel­mos

1 dl frys­ta ling­on

12 val­nötskär­nor

1. Värm ug­nen till 175 gra­der.

2. Värm upp hälf­ten av hav­re­dryc­ken, blan­da med chi­a­frö­na och låt sväl­la i 5 mi­nu­ter.

3. Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser (ut­om val­nöt­ter­na) med mo­röt­ter­na i en bun­ke.

4. Vis­pa ihop ol­ja, res­ten av hav­re­dryc­ken och äp­pel­mos till en slät smet. Vänd ner i den tor­ra bland­ning­en till­sam­mans med chi­ab­land­ning och ling­on, och rör om till en jämn smet.

5. För­de­la sme­ten i 12 muf­fins­for­mar. Top­pa var­je muf­fin med en val­nötskär­na. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i 25-30 mi­nu­ter, tills al­la muf­fins har rest sig och är tor­ra när du kän­ner med en prov­stic­ka. Ta ut och låt sval­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.