GRÖ­NA LINSJÄRPAR MED SYR­LIGT ROT­MOS OCH MAS­SE­RAD KÅL­SAL­LAD

Vego - - GRÖNA PROTEINER -

4 por­tio­ner

Ång­a­de mo­röt­ter som mix­as med ci­tron och raps­ol­ja – som har en bra ba­lans mel­lan de es­sen­ti­el­la fett­sy­ror­na ome­ga-3 och ome­ga-6 – blir ett ur­gott till­be­hör till ör­ti­ga jär­par på grö­na lin­ser. För ex­tra tex­tur är det gott att ser­ve­ra jär­par­na med en sal­lad på oli­ka kål­sor­ter och raw zuc­chi­ni som mas­se­ras med ol­ja.

1 ½ dl tor­ka­de grö­na lin­ser

1 dl pumpakär­nor

½ gul lök, fin­hac­kad

1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad

2 dl färsk ba­si­li­ka, el­ler 2 msk fryst

70 g eko­lo­gisk bladspe­nat

3 msk kall­pres­sad oliv­ol­ja

1 dl frys­ta ling­on, ti­na­de

½ dl val­nötskär­nor

½ tsk oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt

1 krm ny­ma­len svart­pep­par smak­ne­u­tral kall­pres­sad ko­kos­ol­ja till stek­ning

Syr­ligt rot­mos

500 g mo­röt­ter, slan­ta­de

½ dl kall­pres­sad raps­ol­ja

1 eko­lo­gisk ci­tron, ri­vet skal + 2 msk ci­tronsaft oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt svart­pep­par

Mas­se­rad kål­sal­lad

100 g grönkål 1 fänkål, tunt hyv­lad 1 msk kall­pres­sad oliv­ol­ja

1 eko­lo­gisk ci­tron, ri­vet skal + 1 msk ci­tronsaft 1 zuc­chi­ni, strim­lad oraf­fi­ne­rat havs­salt el­ler bergsalt ny­ma­len svart­pep­par

1. Ko­ka lin­ser­na en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en och låt sval­na.

2. Kör pumpakär­nor­na till ett bi­tigt smul i en mat­be­re­da­re. Till­sätt öv­ri­ga in­gre­di­en­ser (ut­om ling­on och val­nötskär­nor) och mixa till en slät smet. Låt stå i 10 mi­nu­ter.

3. For­ma sme­ten till ca 16 jär­par och stek i ko­kos­ol­ja tills de får fin färg runt om el­ler ba­ka på en ugns­plåt med bak­plåts­pap­per i 20 mi­nu­ter på 175 gra­der. Vänd ef­ter hal­va ti­den.

Syr­ligt rot­mos

1. Ånga el­ler ko­ka mo­röt­ter­na tills de är mju­ka, ca 10 mi­nu­ter. Låt ånga av.

2. Mixa slätt med ol­ja och ci­tron och sma­ka av med salt och pep­par.

Mas­se­rad kål­sal­lad

1. Skär bort den hår­da bi­ten av stam­men från grönkå­len och riv bla­den i mind­re bi­tar. Lägg li­te av grönkå­len åt si­dan. Lägg fänkå­len i en bun­ke till­sam­mans med det mesta av grönkå­len och mas­se­ra med ol­ja, ci­tron och salt.

2. Blan­da ner zuc­chi­nin i sal­la­den. Mas­se­ra res­ten av grönkå­len med li­te ol­ja och salt, lägg på en ugns­plåt och ros­ta på 175 gra­der i ca 10 mi­nu­ter till kris­pi­ga grönkålschips.

3. Ser­ve­ra jär­par­na med mos och kål­sal­lad. Top­pa med ling­on, val­nöt­ter och grönkålschips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.