FYLL­DA AUBERGINER MED KRYD­DI­GA LIN­SER

Vego - - DET VEGANSKA KÖKET -

4 por­tio­ner

Jag äls­kar att tilla­ga auberginer så länge att de blir smäl­tan­de mju­ka i kon­si­sten­sen. De blir ex­tra smar­ri­ga om de top­pas med en lins­rö­ra med doft av Mel­la­nöstern.

4 auberginer

4 msk oliv­ol­ja

2 dl tor­ka­de be­l­u­gal­in­ser 2 gu­la lö­kar, fin­hac­ka­de 1 vit­löks­klyf­ta, fin­hac­kad

1 ½ tsk spis­kum­min

1 ½ tsk pap­rika­pul­ver

½ tsk mald ka­nel

2 msk to­mat­puré

1 msk ci­tronsaft, ca ½ ci­tron 1 dl vat­ten

2 msk ros­ta­de pin­jenöt­ter 2 msk fin­hac­kad per­sil­ja

1 tsk salt svart­pep­par

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der.

2. Hal­ve­ra au­ber­gi­ner­na och pens­la med 2 msk oliv­ol­ja. Lägg med snit­ty­tan upp på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Kör in i ug­nen i 20 mi­nu­ter el­ler tills de har mjuk­nat nå­got och fått li­te färg.

3. Ko­ka un­der ti­den lin­ser­na en­ligt an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en.

4. Fräs gul lök och vit­lök i res­te­ran­de 2 msk oliv­ol­ja tills lö­ken mjuk­nar och blir lätt trans­pa­rent.

5. Blan­da ner spis­kum­min, pap­rika­pul­ver och ka­nel. Låt frä­sa med i en mi­nut.

6. Rör nu ner lin­ser­na till­sam­mans med to­mat­puré, ci­tronsaft och vat­ten. Mo­sa lin­ser­na med en gaf­fel el­ler kör lätt med en stav­mix­er så att en del av lin­ser­na mo­sas och and­ra fort­fa­ran­de är he­la.

7. Rör ner pin­jenöt­ter­na och sma­ka av med salt och pep­par. Av­slu­ta med att rö­ra ner per­sil­jan.

8. För­de­la bland­ning­en över au­ber­gi­ner­na och gra­ti­ne­ra i yt­ter­li­ga­re 20 mi­nu­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.