ALL­VAR

Vego - - TRENDSPANING MED STEFAN NILSSON -

Barr i gre­nen? Att an­vän­da bam­bu el­ler and­ra växt­ba­se­ra­de ma­te­ri­al är in­te helt nytt, men det är li­te kul att All­var ser till att se­kun­da tim­mer (allt­så så­dant som in­te blir plank etc.) blir cel­lu­lo­sa och sen tex­til som man gör un­der­klä­der av. Fin gran blir kal­song, helt en­kelt. Finns för bå­de dam och herr och kos­tar

250 kr/st. all­va­run­der­wear.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.