RÖDKÅLSSOPPA

Vego - - VEGOS VECKOMENY -

4 por­tio­ner

Röd­bets­sop­pa är en fa­vo­rit hos många, men tes­ta den här sop­pan på röd­kål näs­ta gång! Sam­ma in­ten­si­va färg, men en helt an­nan smak. Här får den sö­ta, run­da sma­ken hos kå­len en kick av bå­de chi­li och ing­e­fä­ra. God att ser­ve­ra med en klick na­tu­rell yog­hurt.

1 kg röd­kål

2 rö­da äpp­len, grovt riv­na

1 röd­lök, fin­hac­kad

1 röd chi­li, fin­hac­kad

1 msk ing­e­fä­ra ri­ven

1 ½ li­ter vat­ten 2 grön­saks­bul­jong­tär­ning­ar

2 msk röd­vins­vi­nä­ger

1-2 tsk strö­soc­ker el­ler aga­ve­si­rap salt vit­pep­par

1. Strim­la el­ler hac­ka röd­kå­len fint. Fräs till­sam­mans med äpp­le, röd­lök, chi­li och ing­e­fä­ra i li­te ol­ja. Allt ska mjuk­na och få lätt med färg.

2. Häll på vat­ten och bul­jong­tär­ning­ar. Ko­ka upp och låt sju­da i 15 mi­nu­ter el­ler tills kå­len är mjuk.

3. Sma­ka av med röd­vins­vi­nä­ger, soc­ker el­ler aga­ve­si­rap, salt och pep­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.