BANANTÅRTA VÄRD EN FEMÅRING

Vego - - VEGO FIRAR 5 ÅR -

12 bi­tar

Vi spar­ka­de i gång förs­ta num­ret för fem år se­dan med en spek­ta­ku­lär banantårta med jord­nöts­frosting. Re­cep­tet finns på vår hem­si­da och jag tyck­te att det var en kul idé att upp­da­te­ra ba­nan­tår­tan till en än­nu mer spek­ta­ku­lär ska­pel­se… en dröm i ba­nan, kokos och ko­la. Ah!

Ba­nanka­ka

6 dl ve­te­mjöl

3 dl strö­soc­ker

3 dl ljust musco­va­do­soc­ker 2 tsk bak­pul­ver

1 tsk bikar­bo­nat

2 tsk va­nilj­soc­ker

1 tsk mald ka­nel en ny­pa salt

3 ba­na­ner, i bi­tar

2 dl ko­kos­mjölk

1 dl vat­ten

1 dl raps­ol­ja

Fyll­ning 2 ba­na­ner, ski­va­de Ko­ko­sko­las­ås

1 burk ko­kos­mjölk à 400 ml 1 dl rå­r­ör­soc­ker

1 dl ljus si­rap en ny­pa flingsalt

Kolafrosting

150 g rumstem­pe­re­rat mar­ga­rin, t ex mjölk­fritt 7 dl flor­soc­ker

2 tsk va­nilj­soc­ker

1 dl ko­ko­sko­las­ås, se ovan

De­ko­ra­tion ros­ta­de ko­ko­schips Ba­nanka­ka

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der.

2. Ol­ja och mjö­la tre spring­for­mar, 20 cm i di­a­me­ter.

3. Sik­ta ner ve­te­mjöl, strö­soc­ker, musco­va­do­soc­ker, bak­pul­ver, bikar­bo­nat, va­nilj­soc­ker, ka­nel och salt i en skål.

4. Mixa ihop ba­nan, ko­kos­mjölk, vat­ten och raps­ol­ja med en stav­mix­er. Det ska bli en slät smet.

5. Vis­pa ner ba­nans­me­ten i mjöl­bland­ning­en och vis­pa tills du har en slät smet ut­an klum­par.

6. För­de­la sme­ten i for­mar­na och gräd­da i 30 mi­nu­ter el­ler tills de är tor­ra i mit­ten. Tes­ta med en stic­ka. Ta ut och låt sval­na helt.

Ko­ko­sko­las­ås

1. Rör ihop samt­li­ga in­gre­di­en­ser i en ka­strull och ko­ka upp.

2. Låt så­sen ko­ka i 10-15 mi­nu­ter el­ler tills den har bör­jat tjock­na. Tänk på att den tjock­nar yt­ter­li­ga­re när den sval­nar. 3. Häll över ko­las­å­sen i en skål och låt sval­na helt i rumstem­pe­ra­tur el­ler i kyl­skåpet.

Kolafrosting

1. Vis­pa mar­ga­rin, flor­soc­ker och va­nilj­soc­ker fluf­figt och krä­migt med hjälp av en el­visp.

2. Av­slu­ta med att vis­pa ner ko­las­å­sen.

Läg­ga ihop tår­tan

1. Lägg en tårt­bot­ten på ett tårt­fat. Bred ut el­ler sprit­sa ett la­ger med frosting och strö över hälf­ten av ba­na­ner­na.

2. Lägg på näs­ta tårt­bot­ten och upp­re­pa.

3. Top­pa med den sista tårt­bott­nen och sprid el­ler sprit­sa ut den sista frosting­en. Ring­la över res­te­ran­de ko­las­ås och strö ut de ros­ta­de ko­ko­schip­sen.

Här kom­mer någ­ra re­cept från förs­ta num­ret av VEGO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.