1. Bör­ja med fru­kosten!

Vego - - VÄLKOMMEN IN I VEGOVÄRLDEN -

Är du su­perduper­ny på ve­go­mat, oav­sett om det hand­lar om ve­ge­ta­riskt el­ler ve­ganskt… bör­ja med fru­kosten. Det är of­tast ett mål som in­te in­ne­hål­ler sär­skilt myc­ket kött till att bör­ja med så det är lätt att gö­ra grönt på ett kick. Tes­ta spän­nan­de grön­saks­rör­or och bön­rör­or som på­lägg till­sam­mans med kris­pi­ga grön­sa­ker. Gör smar­ri­ga over­night oats och chi­a­pud­ding­ar med oli­ka smak­sätt­ning­ar, el­ler pim­pa din klas­sis­ka hav­re­gryns­gröt el­ler smoot­hie.

Fru­kost på vår hem­si­da

Vi har hur många fru­kostre­cept som helst på ve­go­ma­ga­si­net.se. Från pann­ka­kor och over­night oats till smoot­hi­es, på­lägg, gröt och våff­lor.

GRANOLASCONES 4 por­tio­ner För nöt­fritt al­ter­na­tiv an­vänd en nöt­fri müs­li

Det här är kanske ing­et du stäl­ler dig och gör var­je mor­gon, men kanske en my­sig sov­mor­gon el­ler helg. Jag an­vän­der ett full­korns­mjöl på din­kel ef­tersom full­korn mät­tar läng­re och ger en god smak. Psst... för­sök att hit­ta en soc­ker­fri gra­no­la.

5 ½ dl full­korns­mjöl på din­kel

2 dl gra­no­la

1 msk bak­pul­ver

½ tsk salt

100 g mar­ga­rin, t ex mjölk­fritt

3 dl na­tu­rell yog­hurt, t ex so­ja- el­ler hav­reyog­hurt

1. Sätt ug­nen på 250 gra­der.

2. Blan­da mjöl, gra­no­la, bak­pul­ver och salt i en skål.

3. Tär­na mar­ga­ri­net och häll ner i bun­ken. Nyp ihop allt med fing­rar­na till en gry­nig mas­sa.

4. Häll ner yog­hur­ten och ar­be­ta ihop till en klad­dig deg.

5. De­la de­gen i fy­ra bi­tar och for­ma till run­da ka­kor med mjö­la­de hän­der. Lägg på en bak­plåts­pap­pers­klädd plåt. Skär ett djupt kors på var­je ka­ka.

6. Gräd­da sco­ne­sen i 12 mi­nu­ter el­ler tills de har fått fint med färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.