Växt­ba­se­rad kost­cir­kel

Vego - - DET VEGANSKA KÖKET -

Vi har ett helt an­norlun­da kök, så själv­klart har vi en helt egen kost­cir­kel. Många har sä­kert gjort miss­ta­get och ta­git den klas­sis­ka kost­cir­keln, slängt bort köt­tet och ätit det som är kvar. Fel, fel. Jag har bru­tit ner kost­cir­keln till en pryd­lig lis­ta så att du en­kelt kan få en över­blick. Man bru­kar pra­ta om fy­ra sto­ra de­lar (1-4 ne­dan), men jag har lagt till tre punk­ter för att verk­li­gen täc­ka in allt.

1. Grön­sa­ker och rot­fruk­ter

2. Frukt, bär, nöt­ter och frön

3. Full­korn

4. Balj­väx­ter

5. Be­ri­kad växt­ba­se­rad mjölk

6. Raps­ol­ja och raps­ba­se­rat mat­fett

7. B12 och vi­ta­min D

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.